top of page

ÖLKLUBB

Att brygga öl är inte jättesvårt på hobbynivå, men att klara av att ta nästa steg till ett fullskaligt bryggeri innebär en hel del investeringar och stora fasta kostnader i bl.a. utrustning, lokaler och personal. 

För att klara av upptrappningen av flera jästankar så behöver vi fler supporters.

-Nu kan du kan bidra till att fler spännande sorter med ett svingott öl kommer ut från vårt bryggeri. Vill du som privatperson gå med i vår  ÖLKLUBB så Swishar du bara vår medlemsavgift på

650:- till 1234419354 och skriver ditt namn och mejladress som ref. Därefter får du ett mejl med en inloggning till vår unika app.  År två kostar det 400:-/år.

Som medlem så får du förstahandsinformation via notiser, eventkalender, ett flott provningsglas och en t-shirt(värde 295:-), bryggeribesök, medverka vid flera provningar, medverka och bidra vid provbryggningar, svinbra ölkontakter och ditt namn på vår medlemslista i det nya bryggeriet.

Klicka här för kontakta oss om du vill ha mer information eller vårt produktblad.

bottom of page