ÖLKLUBB

Att brygga öl är inte jättesvårt på hobbynivå, men att klara av att ta nästa steg till ett fullskaligt bryggeri innebär en hel del investeringar och stora fasta kostnader i bl.a. utrustning, lokaler och personal. 

För att klara av upptrappningen av flera jästankar så behöver vi fler supporters.

-Nu kan du kan bidra till att fler spännande sorter med ett svingott öl kommer ut från vårt bryggeri. Vill du som privatperson gå med i vår  ÖLKLUBB så Swishar du bara vår medlemsavgift på

650:- till 1234419354 och skriver ditt namn och mejladress som ref. Därefter får du ett mejl med en inloggning till vår unika app.  År två kostar det 400:-/år.

Som medlem så får du förstahandsinformation via notiser, eventkalender, ett flott provningsglas och en t-shirt(värde 295:-), bryggeribesök, medverka vid flera provningar, medverka och bidra vid provbryggningar, svinbra ölkontakter och ditt namn på vår medlemslista i det nya bryggeriet.

Klicka här för kontakta oss om du vill ha mer information eller vårt produktblad.